Tổng quan

Tên gọi CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HƯNG LONG
Tên giao dịch quốc tế : HUNG LONG ELECTRICAL MECHANICAL Co., Ltd.

Trụ sở : L17 Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM
Văn phòng làm việc : 4A/167A đường Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại : 028. 35351633
Fax : 028. 35351833
Email : info@hunglongme.com.vn
Website : www.hunglongme.com.vn

Ngày thành lập : 03/10/2008
Ban điều hành
Giám đốc : (Ông) Nguyễn Tấn Cường
Phó Giám đốc : (Bà) Nguyễn Thị Thanh Xuân
Vốn điều lệ : 20.000.000.000 VNĐ

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:
o Hệ thống điện động lực
o Hệ thống điện nhẹ
o Hệ thống điều hòa không khí
o Hệ thống cấp thoát nước
o Hệ thống phòng cháy chữa cháy
o Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
o Cung cấp vật tư thiết bị điện